Lapuan Renessanssi 


ETUSIVU     YHTEYSTIEDOT     KONSULTOINTI     KIINTEISTÖTOIMINTA     LINKKEJÄKUNTASTRATEGIAT

Kuntastrategiat määrittelevät kunnan tavoitteet tuleville vuosille. Kunnan päättäjien, ylimmän johdon ja työntekijöiden aito sitoutuminen on prosessissa tärkeää. Myös koko henkilöstön kouluttaminen on oleellinen osa prosessia. Lapuan Renessanssi Oy:n johto on ollut mukana monissa kuntien strategiaprosesseissa.


MENTOROINTI

Mentoroinnilla tarkoitetaan kokeneen ja yleensä vanhemman työntekijän antamaa asiantuntija-apua nuoremmalle, uransa alkuvaiheessa olevalle kolleegalle. Tärkeänä lähtökohtana pidetään muutoksen hallintaa. Kunnissa erityisen tärkeässä asemassa ovat kuntajohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän työhyvinvoinnistaan on huolehdittava. Lapuan Renessanssi Oy:n toimitusjohtaja Paavo Latva-Rasku on ollut kuntajohtajana 40 vuotta. Tätä kokemusta ja osaamista olemme valmiit siirtämään nuorempien käyttöön.


KUNTASELVITYKSET

Uusi kuntarakennelaki luo puitteet kuntaliitosselvitykselle. Tavoitteena on saada aikaa yhdistymis- ja/tai yhteistyöselvitys, jonka pohjalta kunnat voivat tehdä tarvittavat päätökset. Kuntien kanssa sovitaan prosessien kulku ja tarpeelliset selvitysryhmät.

Paavo Latva-Rasku on valtiovarainministeriön kuntaselvittäjälistalla. Hänellä on 40 vuotta kokemusta kunnallisesta johtamisesta.ORGANISAATIOSELVITYKSET

Organisaatioden kehittäminen on tärkeää, jotta voisimme parhaalla mahdollisella tavalla vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kussakin tapauksessa sovitaan selvitysprosessista, jossa työstetään eri vaihtoehtoja. Organisaation eri tahot, kuten toimiva johto, päättäjät ja työntekijät, ovat prosessissa mukana.


KIINTEISTÖSELVITYKSET

Neuvottelut omistajien ja ostajien kanssa.© Lapuan Renessanssi Oy 2015